QQ在线客服

 • 在线咨询
 • 咨询客服:376368948

 • 051288970417
 • 阳澄湖大闸蟹禁食部位
 • 日期:2014-03-25     阅读次数:8377      来源:中国阳澄湖大闸蟹官网
 •     在吃阳澄湖大闸蟹的时候,并不是所有的部位都能吃,蟹腮、蟹胃、蟹心、蟹肠,这四部分属于阳澄湖大闸蟹的内脏器官,寒性相对较大,并带有污物,必须剔除,切不可食用。美食达人们阳澄湖大闸蟹官网为你图解以下部位不能食用。
                          阳澄湖大闸蟹蟹腮--不能食用


                         阳澄湖大闸蟹蟹胃--不能食用


                         阳澄湖大闸蟹蟹心--不能食用


                         阳澄湖大闸蟹蟹肠--不能食用

 • 保存    |    打印     |    关闭